Coöperatief onderwijs

Elk jaar in maart beginnen wij met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar. Het is voor de planning en samenstelling van de groepen belangrijk om te weten hoeveel kinderen wij kunnen verwachten. Wij willen u dan ook vragen peuters zo vroeg mogelijk in te schrijven. Liefst zo snel mogelijk nadat uw kind drie jaar is geworden. Het kan zijn dat uw kind op een wachtlijst geplaatst gaat worden.

• De dag waarop het kind vier jaar wordt is ook de eerste dag dat uw kind officieel mag komen.
• Ongeveer 2 maanden voordat uw kind vier jaar wordt neemt de directeur contact met u op om u, samen met een aantal andere ouders van startende kinderen, uit te nodigen voor een kennismakingsbijeenkomst. U krijgt dan de eerste informatie i.v.m. de start van uw kind op de basisschool.
• Ongeveer zes weken voordat uw kind vier jaar gaat worden moet u zelf contact opnemen met de leerkracht van uw kind om de oefenmomenten in te plannen.
• Voorafgaand aan de eerste schooldag mag uw kind 10 dagdelen komen ‘oefenen’. Die dagdelen worden in overleg met de leerkracht afgesproken.
• Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. In overleg met de ouders wordt afgesproken of het kind al direct hele dagen naar school kan of nog behoefte heeft aan vrije middagen. Soms wordt dit pas duidelijk als het kind al op school zit.