IPC

Sinds 2014 is de school overgestapt naar het International Primary Curriculum (IPC). IPC stimuleert kinderen om beter te leren. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en doelgericht leren staat bij ieder project centraal. Door de vakgebieden aan te bieden op een eigentijdse manier leren de kinderen effectief en met plezier. IPC biedt betekenisvol onderwijs. Elke middag zal er in groep 1 t/m 8 gewerkt worden met de thema’s van IPC. IPC is een curriculum met passie voor leren, op de toekomst gericht. Leerdoelen staan centraal, met de focus op ontwikkelen van vaardigheden. Het is een thematisch onderwijsprogramma voor de zaak- en creatieve vakken. Hieronder vallen de vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, kunstzinnige vorming, muziek, ICT, maatschappelijke vorming en internationalisering. Het leren gebeurt ‘hersenvriendelijk’. Ieder kind mag zich op zijn eigen manier en niveau ontwikkelen.

Voor alle zaak- en creatieve vakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen. De kerndoelen voor deze vakken worden bereikt door het werken met IPC. De IPC coördinatoren van de Wijzer zorgen voor het bijhouden van de doorlopende lijn. Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Binnen elk thema staan altijd een aantal vakgebieden centraal. Binnen een vakgebied wordt er gewerkt aan leerdoelen. Er zijn verschillende leerdoelen:

  • kennisdoelen (ik weet)
  • vaardigheidsdoelen (ik kan)
  • inzichtdoelen (ik begrijp).

Leren is stap voor stap ontwikkelen en nieuwe dingen ontdekken. Een uniek en persoonlijk proces waarbij kinderen leren zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Bij IPC ligt de focus op het ontwikkelen van vaardigheden. Kinderen doorlopen de verschillende fases binnen een vaardigheid. Van aanvang naar à ontwikkeling naar à beheersing.

Door goed aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen, kan elk kind zich optimaal ontwikkelen, op zijn eigen niveau. Samen met de kinderen de uitdaging aan gaan om te leren. Leren binnen IPC gebeurt ‘hersenvriendelijk’. Verschillende theorieën omtrent leren zijn verweven in IPC (o.a. meervoudige intelligentie, mindmappen en coöperatief leren). Leren is niet de les. Leren is het verschil tussen wat er eerst was en nu is. Door het leren van vaardigheden en het leggen van verbanden blijft kennis beter in het lange termijn geheugen. Iedereen heeft zijn eigen leerstijlen (visueel, auditief, kinesthetische enz.)

In de thema’s komen verschillende talenten en leerstijlen aan bod. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief: Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen. IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 65 landen gebruikt! IPC is gericht op de toekomst. Feitenkennis is in de basis belangrijk, maar kinderen moeten ook vaardigheden leren om deel uit te maken van de samenleving. Dat vraagt om een onderzoekende, open en onbevooroordeelde houding. Leren je hersenen goed te gebruiken en leren samenwerken. Kinderen leren zichzelf en de ander kennen en waarderen. In het IPC zitten 8 persoonlijke leerdoelen verweven die de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen bevorderen: onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, moraliteit, communicatie, zorgzaamheid, samenwerking en respect. De basis van succes! Middels ouderbrieven met informatie rondom de IPC unit (thema) houden we u op de hoogte van datgene waar de kinderen mee aan de slag gaan.