Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig als adviserend lid.

De MR heeft een aantal wettelijke verplichtingen zoals het meedenken en meesturen in beleid. Dit kan heel breed zijn zoals bij het jaarplan en de begroting, maar ook heel concreet, zoals bij het maken van een nieuwe schoolgids, het ondersteunen van verbouwingsplannen of het verbeteren van klimaat, ventilatie en schoonmaak. Ook de MR heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het openbare gedeelte van de MR-vergaderingen kan als toehoorder worden bijgewoond. Meer informatie over de MR is te vinden in de informatieklapper.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR onderhoudt nauwe contacten met het bestuur (SPOM) over allerlei belangrijke bestuurlijke kwesties. Van alle bij SPOM aangesloten scholen voor primair onderwijs is er of een leerkracht of een ouder lid van deze GMR. Meer informatie is te vinden op de website van de GMR:gmr@spommaasenwaal.nl. De komende 4 schooljaren wordt onze school vertegenwoordigd door een ouder. Deze vacature is op dit moment nog niet ingevuld. Als u belangstelling hebt om namens onze school zitting te nemen in de GMR kunt u dat melden bij de voorzitter van de MR.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via: mr@obsdewijzer.nl

Wie is onze Medezeggenschapsraad?

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, ofwel MR. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is adviserend lid van de MR. De MR heeft een aantal wettelijke verplichtingen bij de maken en uitvoeren van het beleid. Denk aan jaarplannen, begroting, voorzieningen of de schoolgids.

De MR-leden stellen zich graag even aan u voor:

Erik Sweep |  Ik ben getrouwd met Gemma en vader van Joachim, Quint en Babs. Sinds 2 jaar wonen we in Beneden Leeuwen en dat bevalt enorm goed. Door de week werk ik als regiomanager bij AS Watson, kruidvat & Trekpleister Drogisterijen, en in mijn vrije tijd vind je me rond om het huis en in de tuin, lekker in- en ontspannen tussen het groen. We hebben destijds voor de Wijzer gekozen vanwege de kleinschalige opzet. Een hechte club van leerkrachten, kinderen en ouders, een no-nonse school waar gewoon iedereen zichzelf mag zijn. Met de komst van het nieuwe IKC moeten we er naar streven om dit zo te behouden en zorgen dat we niet opgaan in het grote geheel. Daar zou ik me de komende periode in de MR sterk voor willen maken. We doen het als MR natuurlijk niet alleen dus heb je vragen en/of suggesties, schiet me op het schoolplein maar even aan, alle feedback is welkom!

Marloes  van den Berg | Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam op OBS de Wijzer. Dit jaar ben ik de leerkracht van basisgroep 6/7 en werkzaam in unit 3. Deel uitmaken van de MR vind ik  een interessante en boeiende taak; samen met ouders en collega’s  nadenken over het onderwijs op de Wijzer. Onze slogan staat bij mij dan ook hoog in het vaandel: “OBS de Wijzer, samen sterk en ieder op zijn eigen wijze wijs!”. Onderwijs maak je samen! Zijn er onduidelijkheden, vragen of opmerkingen loop gerust even bij me binnen.

Karen de Ruiter | Ik ben werkzaam in groep 3, een van de leerkrachten van unit 2. Sinds 2006 werkzaam op de Wijzer. Naast leerkracht ben ik moeder van Roos en Daan. Inmiddels zit Roos ook op de Wijzer. Ik draag de school dan ook een warm hart toe. Onderwijs is continu in beweging, ik vind het dan ook belangrijk betrokken te zijn bij het huidige én toekomstige beleid van de Wijzer. Om dit binnen de MR (vanuit leerkrachtperspectief) te bekijken. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: dat leerlingen van de Wijzer zich, met de mogelijkheden die ze hebben, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  Alle zaken die in en rond de school spelen zijn mogelijke onderwerpen voor de MR. Mocht u een vraag hebben of een onderwerp willen bespreken, spreek dan gerust een van de MR-leden aan. 

 

Patricia Schellekens | Moeder van Mats (groep 4) & Marit. Ik ben werkzaam als persoonlijk begeleidster op een dagbehandeling voor kinderen en jongeren met een beperking/gedragsproblematiek. In mijn vrije tijd doe ik leuke dingen met mijn gezin, sport ik en bestijg het podium van een Theatersportvereniging. Sinds kort ben ik lid van de MR. Hiervoor was ik lid van de oudercommissie van SPOM Kinderopvang Beneden Leeuwen. Ik vind het interessant en leuk om betrokken te zijn op de school waar mijn zoon met plezier naar toe gaat. Voel je vrij om mij of andere MR-leden aan te spreken bij vragen en ideeën.

Vivian Haex |  Mijn naam is Vivian Haex. Ik adviseer organisaties op het gebied van Corporate Governance, Risicomanagement en Compliance. Als moeder van 2 dochters (Feline en Olivia van Coolwijk) op de basisschool wil ik graag actief mijn steentje bijdragen aan goede onderwijsvoorzieningen. Ik heb een positief-kritische houding en heb kwaliteit in integriteit hoog in het vaandel staan. Door mijn werkervaring ben ik getraind in het identificeren van kansen en risico’s en het optimaliseren van processen. Deze kennis en ervaring zou ik  graag in willen brengen in de MR.

 

Sebastiaan van Beem |  Ik ben een van de leerkrachten van unit 3. Dit jaar ben ik leerkracht van basisgroep  7/8. Vanaf 2009 werkzaam op de Wijzer, waar ik met veel plezier en enthousiasme lesgeef! Ik ben trots op het feit om onderdeel te mogen zijn van onze school.
Naast mijn lesgevende taken, vind ik het belangrijk om schoolontwikkelingen nauwlettend te volgen en te monitoren. Binnen de MR worden de ontwikkelingen besproken. Dir t maakt dat ik plaats heb genomen binnen de MR. Ik vind het belangrijk om samen met ouders te praten over ontwikkelingen op school, het schoolbeleid en de kwaliteit van ons onderwijs.  Samen sterk!

Heb je vragen over de MR, twijfel dan niet en loop bij me binnen. De deur staat altijd open.