Medezeggenschapsraad

Elke basisschool in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee leerkrachten. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig als adviserend lid.

De MR heeft een aantal wettelijke verplichtingen zoals het meedenken en meesturen in beleid. Dit kan heel breed zijn zoals bij het jaarplan en de begroting, maar ook heel concreet, zoals bij het maken van een nieuwe schoolgids, het ondersteunen van verbouwingsplannen of het verbeteren van klimaat, ventilatie en schoonmaak. Ook de MR heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het openbare gedeelte van de MR-vergaderingen kan als toehoorder worden bijgewoond. Meer informatie over de MR is te vinden in de informatieklapper.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). De GMR onderhoudt nauwe contacten met het bestuur (SPOM) over allerlei belangrijke bestuurlijke kwesties. Van alle bij SPOM aangesloten scholen voor primair onderwijs is er of een leerkracht of een ouder lid van deze GMR. Meer informatie is te vinden op de website van de GMR:gmr@spommaasenwaal.nl. De komende 4 schooljaren wordt onze school vertegenwoordigd door een ouder. Deze vacature is op dit moment nog niet ingevuld. Als u belangstelling hebt om namens onze school zitting te nemen in de GMR kunt u dat melden bij de voorzitter van de MR.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via: mr@obsdewijzer.nl

Wie is onze Medezeggenschapsraad?

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, ofwel MR. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De directeur is adviserend lid van de MR. De MR heeft een aantal wettelijke verplichtingen bij de maken en uitvoeren van het beleid. Denk aan jaarplannen, begroting, voorzieningen of de schoolgids.

De MR-leden stellen zich graag even aan u voor:

Claudia van Wees | De meeste van jullie hebben mij vast wel eens door de school zien lopen. Ik ben namelijk een van de juffen van groep 3, unit 1. Daarnaast geef ik ook de Rots & Waterlessen. Los van de lesgevende taken heeft iedere leerkracht ook nog andere taken op school. In mijn geval heb ik bewust gekozen om zitting te nemen in de MR. Samen met ouders, directeur en collega’s nadenken over het reilen en zeilen op de Wijzer, voor- en achter de schermen spreekt mij aan. Heb je vragen over de MR, twijfel dan niet en loop even bij me binnen.

Martine Scherpenborg | Als werkende moeder (marketing management) van Nero & Wende, wil ik graag betrokken zijn bij de school van onze kinderen. Zo houd ik een beetje gevoel bij alles wat er reilt en zeilt en kan ik op mijn manier een steentje bijdragen. Bovendien kan ik met mijn rol in de MR ook richting geven. Door kritische vragen te stellen, maar ook door actief mee te denken over diverse onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat we de stem van ouders daarbij goed in weten te brengen. Dus… heb jij nog een goed idee, stoor je je aan iets, of wil je simpelweg wat kwijt? Laat het mij/ons weten!

Patricia Schellekens | Moeder van Mats (groep 4) & Marit. Ik ben werkzaam als persoonlijk begeleidster op een dagbehandeling voor kinderen en jongeren met een beperking/gedragsproblematiek. In mijn vrije tijd doe ik leuke dingen met mijn gezin, sport ik en bestijg het podium van een Theatersportvereniging. Sinds kort ben ik lid van de MR. Hiervoor was ik lid van de oudercommissie van SPOM Kinderopvang Beneden Leeuwen. Ik vind het interessant en leuk om betrokken te zijn op de school waar mijn zoon met plezier naar toe gaat. Voel je vrij om mij of andere MR-leden aan te spreken bij vragen en ideeën.

Erik Sweep |  Ik ben getrouwd met Gemma en vader van Joachim, Quint en Babs. Sinds 2 jaar wonen we in Beneden Leeuwen en dat bevalt enorm goed. Door de week werk ik als regiomanager bij AS Watson, kruidvat & Trekpleister Drogisterijen, en in mijn vrije tijd vind je me rond om het huis en in de tuin, lekker in- en ontspannen tussen het groen. We hebben destijds voor de Wijzer gekozen vanwege de kleinschalige opzet. Een hechte club van leerkrachten, kinderen en ouders, een no-nonse school waar gewoon iedereen zichzelf mag zijn. Met de komst van het nieuwe IKC moeten we er naar streven om dit zo te behouden en zorgen dat we niet opgaan in het grote geheel. Daar zou ik me de komende periode in de MR sterk voor willen maken. We doen het als MR natuurlijk niet alleen dus heb je vragen en/of suggesties, schiet me op het schoolplein maar even aan, alle feedback is welkom!

Vivian Haex |  Mijn naam is Vivian Haex. Ik adviseer organisaties op het gebied van Corporate Governance, Risicomanagement en Compliance. Als moeder van 2 dochters (Feline en Olivia van Coolwijk) op de basisschool wil ik graag actief mijn steentje bijdragen aan goede onderwijsvoorzieningen. Ik heb een positief-kritische houding en heb kwaliteit in integriteit hoog in het vaandel staan. Door mijn werkervaring ben ik getraind in het identificeren van kansen en risico’s en het optimaliseren van processen. Deze kennis en ervaring zou ik  graag in willen brengen in de MR.