NT2-onderwijs

De Wijzer is een openbare school. De populatie van de leerlingen vormt een afspiegeling van de bevolking in Beneden-Leeuwen en omstreken en is dus multicultureel. Vandaar dat we ook extra aandacht besteden aan de niveauverschillen tussen kinderen die het Nederlands als tweede taal leren. Deze verschillen zijn groot en bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid tijd die ze doorbrengen tussen moedertaalsprekers. Sommige kinderen spreken alleen op school Nederlands.

Binnen ons aanbod op school voor Nederlands als tweede taal is veel aandacht voor woordenschatonderwijs omdat gebleken is dat een grote woordenschat de basis vormt van allerlei andere taalvaardigheden. Ook is er aandacht voor het gebruiken en eventueel aanpassen van informatieve teksten, al dan niet bij de zaakvakken, voor het feit dat taal niet alleen bij Nederlands een rol speelt, maar overal. Het selecteren en eventueel aanpassen van prentenboeken is een aandachtsgebied van Nederlands als tweede taal.

Kinderen die Nederlands als een tweede taal leren, kunnen voor specifieke problemen komen te staan voor wat betreft het aanvankelijk lezen. Bij het herkennen van woorden tijdens het proces van het leren lezen is het van belang dat leerlingen de betekenis van woorden kennen waardoor het herkenningsproces gemakkelijker verloopt.
Op de Wijzer bieden we buiten de groep extra aandacht aan deze kinderen.