Onderwijsvernieuwing

Onze school is een school met een leuk, inspirerend, en ander onderwijsconcept. Wij werken niet meer in lokalen, maar met units.  Units bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Zij zijn weer onderverdeeld in niveuagroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs.  Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging.

Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Leerlingen leren zelfstandig werken en samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Het onderwijs op de Wijzer bestaat uit drie units.  De kinderen van de groepen 1-2 vormen samen unit 1 en de kinderen van groep 3 en groep 4 samen unit2, de kinderen van groep 5 t/m 8 vormen samen unit 3. In de units zijn de basisgroepen van de leerlingen.  Daar hebben ze een vaste leerkracht. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor  goed onderwijs.  Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is  goed voor het onderwijs en de kinderen.   

De kinderen van groep 4 t/m 8 werken op een chromebook met het programma Snappet

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen.
Kinderen  werken aan leerdoelen van kernvakken (rekenen, spelling enz.) die aansluiten bij hun eigen niveau. De leerkracht wordt ontzorgd met een systeem dat inzicht en handelingsperspectief biedt en tijd en ruimte geeft om nog meer leerkracht te zijn. Het gebruik van tablets is een logisch gevolg van onze onderwijsvisie: ‘Als school zijn we al jaren bezig om de autonomie bij leerlingen te ontwikkelen. Een kind dat zelfstandig kan handelen leert het meest. De traditionele manier van lesgeven, en de materialen, begrensde ons echter om daarin door te groeien. Tabletonderwijs maakt dat wel mogelijk. Dankzij het gebruik van tablets kunnen leerlingen aan hun persoonlijke doelen werken, en worden ze voortdurend uitgedaagd. Ze kunnen efficiënter leren, wat een positieve invloed heeft op de motivatie en concentratie van de leerlingen. Bovendien sluit deze manier van onderwijs meer aan bij de belevingswereld van de basisschoolleerling van nu. Niet alleen voor de leerlingen pakt tabletonderwijs positief uit, ook voor docenten heeft het veel voordelen. Afgezien van het feit dat je de lesstof écht op elk niveau kan aanbieden, kun je ook gerichte instructie geven aan kinderen die dat nodig hebben. Je ziet, op je eigen tablet, ‘real-time’ wanneer kinderen tegen problemen aanlopen en kunt direct ingrijpen.

 

Wij werken in groep 1 t/m 8 met een digitaal Portfolio, “MijnRapportfolio”. Dit is een instrument dat leerling, leerkracht en ouders op een heldere en grafisch leuke manier, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschoolloopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijke gebied ook de ontwikkeling van talenten, leerstijlen en sociale vaardigheden kan worden gevolgd. Leerling en leerkracht leveren beiden input en kunnen met elkaar in gesprek op basis van inzichten die worden opgedaan uit de heldere, kindvriendelijke presentatie. In plaats van enkele keren per jaar, hebben ouders voortdurend inzicht in de ontwikkeling van hun kind, waarbij het portfolio kan dienen als basis voor gesprekken met de leerkracht.