Openbaar onderwijs

impressie van het nieuwe gebouw

De Wijzer is een openbare basisschool en maakt onderdeel uit van de Stichting SPOM.

Openbare basisscholen hebben allemaal hun eigen karakter en geven op eigen wijze invulling aan het onderwijs.
Het openbaar onderwijs streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind.
De naam “Openbaar onderwijs” zegt het eigenlijk al: onderwijs open voor iedereen.
Dat betekent dat openbare scholen toegankelijk zijn voor iedereen. Kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of wat dan ook.

Juist al deze verschillen tussen kinderen zijn de leidraad voor het openbare onderwijs op de Wijzer.
Al vroeg leren de kinderen respect te hebben voor de onderlinge verschillen en achtergronden, maar ook om overeenkomsten tussen elkaar te herkennen.
Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren.
De leerkracht begeleidt de kinderen om te leren omgaan met deze verschillen.

Op de Wijzer is iedereen gelijkwaardig aan elkaar en is openheid een belangrijke voorwaarde.
Dit geldt voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en alle andere betrokkenen.
De betrokkenheid van ouders neemt een belangrijke plaats in, omdat wij ouders als partners zien.

Op de Wijzer is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging.
We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken.
We leren de kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en leren hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen.
Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

Op de Wijzer leren kinderen door ontmoeting.
Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur.
Op de Wijzer heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken.
Iedereen doet er toe.