Ouderbijdrage

Om te voorkomen dat ouders regelmatig geld mee naar school moeten geven is door de oudervereniging de vrijwillige ouderbijdrage ingesteld.

Op dit moment bedraagt die € 21,00 per leerling. De financiële verantwoording van de ouderbijdrage vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond. De kas wordt beheerd door de penningmeester van de oudervereniging. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, die tijdens de algemene ouderavond goedgekeurd moet worden.

De bijdragen worden vooral gebruikt voor activiteiten die door het ministerie niet vergoed worden. U moet hier denken aan Sinterklaascadeautjes, extra projectmateriaal, kerstlunch, voorleesontbijt etc. Ouders die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen kunnen daarover contact opnemen met de directeur.