Oudervereniging

De Oudervereniging ( OV ) van OBS De Wijzer bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met het schoolteam leuke activiteiten organiseert voor de kinderen.

De OV komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Vanuit het team is of Helma de Haardt of Tom van kaauwen als adviserend lid namens het onderwijsteam aanwezig tijdens deze vergaderingen..

Ieder jaar organiseert de OV samen met het team:
* Het voorleesontbijt als start van de kinderboekenweek
* Het sinterklaasfeest
* Het kerstfeest
* Het carnaval
* De Koningsspelen
* De schoolfotograaf
* De schoolreisjes
* De algemene ouderavond over een actueel thema
* En soms komt er ook een extra actviteit bij: zoals lauwe on ice of een viering rondom het jubileum

Ook u kunt actief meehelpen aan alle schoolfeesten en activiteiten! Dit kan als klassenouder, hulpouder of als lid van de oudervereniging.

Wilt u kennis maken met het werk van de oudervereniging? Dat kan! U bent van harte uitgenodigd om een keer een vergadering bij te wonen. In de jaarkalender vindt u alle data waarop de oudervereniging vergadert.

Wij vragen u ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage om de extra activiteiten te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage is dit schooljaar vast gesteld op E 21,00 per kind. Een keer per jaar legt de oudervereniging een financiële verantwoording af hoe de ouderbijdrage is besteed. Deze verantwoording wordt gepubliceerd in het Tweekie.

Heeft u nog vragen , stuur ons een mail naar oudervereniging@obsdewijzer.nl of spreek een van de leden aan op school!

Op dit moment zitten deze ouders in de oudervereniging van OBS De Wijzer:

Maartje Obee (voorzitter), Maikel Zondag (penningmeester), Noortje Bergevoet (secretaris), Lusanne Schiltmans, Mindy van der Burgt , Gemma Sweep, Elske Koeman, Kim Briene