Rapportfolio

Nu het onderwijs zich steeds meer gaat richten op de brede, individuele ontwikkeling van de leerling is de behoefte ontstaan om deze ontwikkeling over langere perioden te volgen. MijnRapportfolio is een instrument dat leerling, leerkracht en ouders op een heldere en grafisch leuke manier, inzicht biedt in de persoonlijke ontwikkeling van een kind, gedurende zijn of haar volledige basisschoolloopbaan. Het is een combinatie van een rapport en een portfolio, waarin naast de ontwikkeling op vakinhoudelijk gebied ook de ontwikkeling van talenten, leerstijlen en sociale vaardigheden kan worden gevolgd.

Onderdelen van MijnRapportfolio:

 • Startpagina
  Iedereen heeft een persoonlijk startpagina, deze bevat onder andere een takenlijst en een fotomuur die door de leerling zelf kan worden samengesteld.
 • Dit ben ik
  Deze functie is een combinatie van een zelfportret/foto van het kind, aangevuld met drie kwaliteiten volgens de leerkracht en drie kwaliteiten die het kind zelf invult.
 • Ontwikkelpunten
  De leerkracht en de leerling kijken samen naar aandachtspunten in de les, leerdoelen of ontwikkeling van kwaliteiten. De leerling kan aangeven wat hij doet om dit te ontwikkelen en hoe de ontwikkeling verloopt.
 • Zo ben ik
  Gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling, ingevuld door zowel de leerkracht als de leerling. Hier komt een overzicht uit waarbij de verschillen bij de leerkracht en de leerling duidelijk worden.
 • Zo leer ik
  Leerstijlen test die door de leerling wordt ingevuld. Voor de leerling wordt hier duidelijk wat zijn leerstijl is, de leerkracht krijgt een overzicht van de leerstijlen in de klas en kan daarop zijn lesprogramma afstemmen.
 • Zo werk ik
  Ingevuld door de leerkracht en de leerling. Het geeft inzicht in de werkhouding en concentratie van de leerling. Net als bij “Zo ben ik” komt hier ook een overzicht uit met de antwoorden van leerkracht en leerling.
 • Talenten
  Hier kan de leerling of leerkracht foto’s plaatsen van werkstukken, hobby’s etc. Aan deze foto’s kunnen vervolgens de talenten van deze leerling worden gekoppeld. Zo ontstaat er in de loop van tijd een verzameling van “bewijsstukken” op het gebied van talentontwikkeling.
 • Vaardigheden
  Deze functionaliteit geeft inzicht in de ontwikkeling binnen de verschillende vakgebieden. Dit kan door middel van het inzichtelijk maken van leerlijnen. Ook kan het kind per vakgebied aangeven hoe het gesteld is met bijvoorbeeld motivatie en plezier.